Kunstenpunt

Three is a crowd kadert in een traject van Kunstenpunt rond ruimte voor kunst die betaalbaar is en een langetermijnperspectief biedt. Ruimte is belangrijk voor cultuur om te creëren, te presenteren en elkaar te ontmoeten. Maar die ruimte staat vandaag onder druk: de prijzen voor huren en kopen stijgen, overheden verkopen hun patrimonium, en tijdelijk gebruik van leegstand speelt in op gentrificatie.
Met dit traject stimuleert Kunstenpunt de betrokken actoren om anders en samen na te denken over ruimte: overheden kunnen hun patrimonium openstellen en stedelijke ruimte inkleuren voor kunst en cultuur, verschillende spelers kunnen partnerships aangaan rond samen aankopen of samen huren, de private sector kan ruimte voor een langere periode ter beschikking te stellen …
Kunstenpunt verzamelde o.a. good practices rond duurzaam gebruik van ruimte, organiseerde een conferentie en ontwikkelde een schema (geïnspireerd op Evens & Laville 2004) om interacties tussen overheid, gemeenschap en markt in een
ruimteproject te leren analyseren. Dit schema vormt de basis voor de thema’s en kleurcodes van deze gesprekstool.

Lees meer: surf naar kunsten.be en zoek op ‘ruimte voor kunst’.
advies@kunsten.be
+32 2 274 17 60