Three is a crowd is…

een kaartspel dat je kan spelen met mensen waarmee je een gemeenschappelijke basis zoekt. Of je nu speelt met iemand die dichtbij jouw standpunt aanleunt of er net heel anders over denkt, het spel legt bloot wat je samen kan doen en waar je elkaar kan versterken.
Aan de hand van 30 kaarten deel je standpunten met elkaar over verschillende thema’s zoals eigenaarschap, manieren van (samen)werken, prioriteiten, visie … De stellingen leggen ieders mening bloot en helpen je om verschillen te overbruggen. En ook al vind je geen consensus, dan nog is jouw visie ongetwijfeld verrijkt door het gesprek aan te gaan.

Het spel

Wij geven inspiratie over hoe je het kaartspel kan spelen, maar voel je vrij om het anders te doen.

1.

Je start een project op met een team. Idealiter is dat team zo divers mogelijk. Denk aan: burgers, makers, wetenschappers,
ondernemers, beleidsmakers en organisaties.

.

2.

Je wil kennis en expertise delen met anderen. Wil je met verschillende partijen meer leren over bijvoorbeeld het gebruik van ruimte, dan kan je aan de hand van de kaarten
ervaringen rond dat thema delen. Je hoeft het niet over alles eens te zijn om van elkaar te leren.

3.

Je voelt de nood om een project te evalueren. De kaarten helpen je om zicht te krijgen op de waarden en visie die je deelt met de mensen waarmee je het project opzet.

Vooraf

Er is geen minimum of maximum aantal deelnemers, maar zorg voor een diverse groep (burgers, makers, wetenschappers, ondernemers, beleidsmakers en organisaties). Je kan het gesprek voeren met een facilitator of moderator.
Indien je zonder moderator werkt, zorg er dan voor dat iedereen aan bod komt. Voorzie minimum een uur, in dat geval doorloop je een deel van de stellingen. Het spel kan ook twee uur of een halve dag duren, dat bepaal je zelf. Bepaal samen of je op zoek bent naar consensus, of net verschillende meningen naast elkaar wil laten bestaan.

Spelen

Leg de stapel kaarten centraal op tafel. Neem om de beurt de bovenste kaart van de stapel en lees beide kanten aandachtig. Kies één van de twee stellingen. Leg de kaart op tafel met de gekozen stelling naar boven en vertel waarom die je voorkeur draagt. Ga daarover met elkaar in gesprek. De stellingen zijn geen tegenstellingen. Elke stelling komt tweemaal voor, in een andere combinatie. Hierdoor plaats je de
stellingen in orde van belang voor jou, de groep of het project.

Afronden: de kleuren lezen

Op het einde van het spel liggen alle kaarten op tafel. Welke kleur komt het meest voor bij jou, in de groep of in het project?

Geïnspireerd op het model van Evers & Laville.

Alleen persoonlijk en niet-commercieel gebruik van het Spel is toegestaan. Elk ander gebruik van het Spel, betalend of niet, is strikt verboden.
Alle merken zijn eigendom van Timelab vzw.

Wil je het Three is a crowd spel gebruiken voor commerciële doeleinden, verkrijg een licentie door het volgen van een specifieke workshop. Neem hiervoor contact op met Timelab via team@timelab.org.

Wil je begeleiding bij het spelen, contacteer Timelab of Kunstenpunt.

Wil je het spel thuis spelen? Download hier de digitale versie en druk het zelf af!

Deel jouw ervaring en stuur ons een foto of omschrijving van het resultaat via team@timelab.org